Z P R A V O D A J KLUBU FILATELISTů 02 – 3 PŘI DOMU ARMÁDY v Táboře

30.12.2017 14:24

K zabezpečení informovanosti členů o nových skutečnostech a pro zlepšení práce klubu mezi valnými hromadami vydává výbor klubu tento Zpravodaj.

1. Členské příspěvky na rok 2018:

Členský příspěvek pro rok 2018 byl svazem českych filatelistů ponechán ve výši 250,- Kč bez ohledu na věk členů.

Na rok 2018 je vybírán příspěvek pro činnost klubu ve výši 50,- Kč od členů, kteří neodebírají novinky známek ČR čisté a tím se nepodílí na příjmech klubu z provize za nákup od české pošty.

Výhody členství v klubu:

  • pravidelná dodávka všech poštovních cenin vydaných českou i slovenskou poštou, bez starosti o sledování data vydání,
  • po zaplacení členského příspěvku zdarma členská prémie vydaná SČF
  • zdarma využití rozsáhlé knihovny klubu, která obsahuje katalogy Michel všech světadílů (většinou nejnovější vydání), katalogy ČR a SR a některé další speciální katalogy

2. Změny v členství klubu:

Odhlášení (přihlášení) členství oznamte ústně nebo písemně výdejci novinek do 31.12.2018 na rok 2019. Klub si vyhrazuje právo nezaplacený členský příspěvek při pozdním odhlášení po 28.2.2019 vyrovnat ze zálohy na novinky.

3. Odběr novinek v roce 2018:

Novinky budou jako dosud vydávány na všech klubových schůzkách v Domě armády v Kyjevské ulici nebo v restauraci Nový ráj (podle rozpisu konání jednotlivých schůzek).

Odběr objednaných novinek je nutno provádět nejméně 1-krát za 2 měsíce. Na tomto pravidle musíme bezpodmínečně trvat z důvodu zabezpečení finančního krytí dalších zásilek novinek.

Z výše uvedených důvodů bude nucen výdejce novinek neodebrané novinky bez dalšího upozornění odeslat na dobírku (náklady na odeslání dobírky činí 80,- až 120,- Kč dle poštovného). Při nemoci, dlouhodobém pobytu mimo Tábor je pozdější odběr nutno domluvit (oznámit) s výdejcem novinek. V případě zaslání upomínky bude účtován poplatek 20,- Kč.

Změny odběru na I. pololetí 2019 je třeba nahlásit výdejci novinek do 30.11.2018 , na II. pololetí roku 2018 do 30.4.2018.

Odběr novinek Slovenska nelze, na základě podmínek dodávatele, v průběhu roku měnit. Změny v odběru známek SLOVENSKA na rok 2019 je nutné ohlásit výdejci novinek do 31.12.2018.

Pokud členové neohlásí změny v odběru počtu sérií známek, celin, známkových sešitků apod. v uvedených lhůtách, budou ponechány odebírané počty v rozsahu roku 2018.

4. Odběr známkových novinek vydaných na tiskových listech v roce 2019 a kompletu známek vydaných v roce 2018 (Dárkové balení):

Změny v dosavadním odběru je nutno nahlásit ve stejných lhůtách jako u odběru ostatních známkových novinek. Pokud členové neohlásí změnu, bude ponechán odběr v rozsahu roku 2018.

5. Ostatní filatelistický materiál:

S nabídkami ostatního filatelistického materiálu budete seznamováni při odběru novinek výdejcem novinek na členských schůzkách.

6. Valná hromada:

Valná hromada v roce 2018 se uskuteční v Restauraci Nový ráj 21.4.2018. Pozvánka k účasti společně s programem bude všem členům rozeslána písemně.

7. Ostatní upozornění:

Klubovou knihovnu obhospodařuje pan Pošvář Jiří. Kontakt na něj je v níže uvedeném adresáři. Pravidla prováděných výpůjček zůstávají nezměněná. Inventář knihovny se průběžně doplňuje nově vydanými katalogy.

8. Důležité termíny:

  • do 31.1.2019 uhradit členský příspěvek na rok 2019 (na rok 2018 do 31. 1. 2018)
  • do 31.12.2018 oznámit změny členství (přihlášky, odhlášky)
  • do 31.11.2018 nahlásit změny v odběru novinek, včetně TL u známek ČR i SR na rok 2019, u známek a TL ČR případné změny na II. pololetí roku 2018 do 30.4.2018.

9. Důležité adresy:

Předseda a pověřený člen výboru výdejem novinek:

Ing. Stanislav NOVÁK, Havanská 2815, 39 005 Tábor, mob.tel.: 603 733 200.

Místopředseda:

Jan HOŘEJŠ, Ústrašice 83, pošta 390 02 Tábor, tel.728 880 865

Jednatel:

Josef KOVÁŘ, Dukelských bojovníků 2074, 39 003 Tábor, mob.tel.: 602 415 761

Pokladník:

Josef PŘÍVOZNÍK, Budovcova 2245, 390 02 Tábor, mob.tel.: 777 817 891

Knihovník (výpůjčky katalogů):

Jiří POŠVÁŘ, Okružní 382, 391 11 Planá nad Lužnicí, mob. tel.: 728 987 522

Předseda revizní komise – stížnosti:

Milan PRÁGER, Leskovická 2660, 390 03 Tábor, mob.tel.: 723 183 277