Československá letecká pošta 1918 – 1939

Československá letecká pošta 1918 – 1939

Československá letecká pošta 1918 – 1939,

Trojan

rok vydání 1998