Europa Band 2 - Südwesteuropa 2008

Europa Band 2 - Südwesteuropa 2008

Jihozápadní Evropa: Andorra (fr.), Andorra (šp.), Francie, Gibraltar, Monako, Portugalsko, Španělsko