Vítejte na stránkách
Klubu filatelistů 02-3 Tábor

    Hlavním posláním Klubu je propagace filatelie v místě jeho působnosti a vytváření podmínky pro zájemce o filatelii, při realizaci této zájmové činnost. Pro své členy zabezpečuje:

  • pravidelnou dodávka všech poštovních cenin vydaných českou i slovenskou poštou, bez starosti o sledování data vydání. Jedná se především o vydávané známky (čisté i ražené) včetně malých tiskových listů, známkových sešítků, obálek prvního dne vydání, nálepních lisů, dopisnic apod.,
  • po zaplacení členského příspěvku pro SČF zdarma členskou prémie vydávanou SČF (příležitostné tisky),
  • volný vstup na všechny členské schůzky s možností nabídnout své známkové přebytky k výměně,
  • zdarma využivat rozsáhlé knihovny Klubu, která obsahuje katalogy Michel všech světadílů (většinou nejnovější vydání), katalogy ČR a SR a některé další speciální katalogy.


    K datu pořádání Valné hromady (17.3. 2012), měl Klub 40 členů. Pravidelně organizuje členské schůzky s výdejem objednaných nových známek členům klubu formou novinkové služby. Členské schůzky se konají v měsících leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen a listopad.

    K zabezpečení informovanosti členů Klubu je vydáván jednou ročně „Zpravodaj“, v kterém jsou vždy shrnuty všechny základní informace pro následující rok. Kromě tohoto zpravodaje je zřízena na poště Tábor 2 (pošta u nádraží) informační tabule, kde jsou uvedeny především aktuální termíny členských schůzek. Od 1.5. 2012 jsou pro informaci nejen členů klubu k dispozici tyto webové stránky.

    Klub vlastní knihovnu, kterou spravuje správce knihovny. Tato knihovna obsahuje kompletní řada katalogů MICHEL (pokrývá vydané známky celého světa) a katalogy známek Československa, České republiky, Slovenské republiky a známek Protektorátu Č+M. Průběžně je prováděna obměna této řady katalogů za nová vydání.

Novinky

Nový knihovník

14.10.2015 17:55
Změnil se správce naší knihovny. Kontakt na něj najdete v (kupodivu) "Kontaktech" :-)

Nové katalogy

27.12.2014 17:09
V knihovně jsou k dispozici nové katalogy: Übersee Band 4/1  -  Nordafrika 2014 Übersee Band 4/2  -  Ostafrika 2014 Übersee...

Schůzky v roce 2015

24.12.2014 18:03
  Plán filatelistických schůzek na celý rok.

Schůzky v roce 2014

22.12.2013 10:58
Plán schůzek na celý rok :-)

Doplnění knihovny

08.12.2013 17:19
Doplněny katalogy Südamerika (K-Z) 2013/2014 (ÜK 3/2) Westafrika (A-G) 2013 (ÜK 5/1)  Slovensko 1993-2012, Zberateľ, rok vydání 2013
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Filatelistické novinky ČR:

Aktuální emise (připravovaná)

Přehled známek

 

Filatelistické novinky SR:

Aktuální emise