Střepiny historie Klubu filatelistů 02-3 Tábor

    První textové informace dochované ve staré dokumentaci našeho klubu jsou datovány do roku 1931, kdy nesl název „Klub filatelistů v Táboře a okolí“ a byli v něm organizováni sběratelé poštovních známek jednak z Tábora, ale i z Chotovin, Sezimova Ústí, Střezimíře, Bechyně a Plané nad Lužnicí.

    Dnešním přímým pokračovatelem tohoto klubu je náš „Klub filatelistů 02-3 Tábor“, v současnosti začleněný do organizace „Svazu českých filatelistů“. Než jsme dospěli do současného stavu, prošla organizovaná filatelie v Táboře dlouhým vývojem, který trval přes 80 let. Činnost klubu filatelistů pochopitelně po celou tuto dlouhou dobu byla poznamenávána jednotlivými zvraty ve společnosti a kopírovala i všechny nastalé změny v životě obyvatel naší republiky.

    V letech do roku 1939 se výbor klubu na výborových schůzích a jeho členové s veřejností na výměnných schůzkách scházeli v hotelu GRAND.

Grand Hotel na Křižíkově náměstí, asi rok 1939

 

Grand Hotel na Křižíkově náměstí, asi rok 1953

 

    Výměnné schůzky spojené s koupí a prodejem filatelistického materiálu se konaly každou neděli dopoledne. Někdy na ně přijížděli i obchodníci se známkami z Prahy. Jako jedna z činností klubu bylo pořádání výstavky sbírek, jednak k pochlubení se jejich majitelů, jednak k propagaci sbírání známek. V dobách „Protektorátu“ byla činnost klubu negativně ovlivněna, především ze strany tehdejšího předsedy, který se "dal k Němcům".

    V období 1945 - 1951 pokračovalo organizování zájmové činnosti v oblasti filatelie v hotelu GRAND. 22. dubna 1951 byla svolána mimořádná valná hromada, na které se stávající klub na základě výzvy okresního úřadu a ústředí československý filatelistů dobrovolně rozpustil. Nově se zapojil do masové organizace ROH (Revoluční odborové hnutí), kde byl při závodním klubu ROH PAL Tábor vytvořen filatelistický odbor. Od této doby se filatelisté pod vedením nově zvoleného výboru scházeli v hotelu Volák. Nový název klubu byl „Závodní klub ROH PAL Tábor – filatelie Tábor".

    V březnu roku 1953 přešel klub filatelistů do masové organizace zaměstnanců spojů a změnil název na „Závodní klub ROH zaměstnanců spojů, odbor filatelie Tábor". K následné reorganizaci filatelie v Táboře došlo v rámci mimořádné valné hromady svolané na 10.dubna 1960, kde byla činnost klubu filatelistů převedena do posádkového Domu armády. Po vytvoření Svazu československých filatelistů působil klub samostatně s podporou Městského kulturního střediska a později opět s podporou Domu armády.

    Co se týká vývoje počtu členské základny, vyplývá z dochovaných podkladů, že členskou základnu v roce 1947 tvořilo 81 členů, postupně v 70-tých letech 20. století až 150 členů. V současné době má náš klub 39 členů.

    Klub filatelistů především v 70. letech minulého století pořádal ve spolupráci s KF  Sezimovo Ústí několik úspěšných výstav pod názvem TEMAFILA.

 

K nejúspěšnějším vystavovatelům s celostátním významem patřili především tři vystavovatelé, kteří získaly nejvyšší ocenění. Jsou to: Pankrác Zajíček, Jiří Šulc a Josef Přívozník.

    Mezi další významné členy patřil Ing. Vladimír Příkazský - dlouholetý předseda a vystavovatel v oblasti poštovní historie, František David – dlouholetý funkcionář klubu a neuvěřitelných 45 let správce kolování, Bohumil Novák – dlouholetý funkcionář klubu a 35 let novinkář klubu.