Naší knihovnu

spravuje její správce pan Čejka - s ním je zapotřebí si dohodnout (telefonicky/osobně) vypůjčku.

Najdete v ní katalogy  MICHEL  ( Evropa , Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie), katalogy známek Československa, Protektorátu Čechy a Morava, ČSSR, České republiky, Slovenské republiky a další odbornou literaturu.

Knihovnu průběžně aktualizujeme.  Katalogy si můžete zapůjčit podle následujících pravidel a ceníku:

 

Pro členy Klubu - po předložení průkazu SČF

Výpujční doba Poplatek
1 - 14 dnů (2 týdny) 0 Kč
15 - 21 dnů (3 týdny) 5 Kč
22 - 28 dnů (4 týdny) 15 Kč
za každý další týden 20 Kč

 

Pro nečleny Klubu - po předložení občanského průkazu

Výpujční doba          Poplatek
za každý týden 20 Kč